Skip to content
banner-terapie

Trombóza

Akutní hluboká žilní trombóza je spolu s plicní embolií jedním z klinických projevů žilní tromboembolické nemoci (TEN), kam zařazujeme také pozdní komplikace, které se objevují někdy s mnohaletou latencí po akutní trombotické příhodě, v podobě posttrombotického syndromu na postižených končetinách nebo pod obrazem chronické tromboembolické plicní hypertenze.

Přes veškerý dosažený pokrok zůstává TEN stále významnou příčinou kardiovaskulární morbidity a mortality.

Léčivé přípravky nazývané antikoagulancia, antitrombotika, nízkomolekulární hepariny se používají jednak k
1) prevenci (předcházení) tvorby krevních sraženin v žilách (trombózy a plicní embolie)
2) léčbě krevních sraženin, v případě, že už došlo k jejich vzniku

Dále se používají k prevenci tromboembolické choroby u vysoce rizikových pacientů (např. respirační selhání a/nebo respirační infekce a/nebo srdeční selhání) upoutaných na lůžko pro akutní onemocnění nebo hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče.

Dále se tyto přípravky používají:
- k prevenci (předcházení) srážení krve během hemodialýzy
- k léčbě nestabilní anginy pectoris a  infarktu myokardu

Nízkomolekulární hepariny se podávají injekcí pod kůži (subkutánně) do kožního záhybu ve spodní části břicha. Případně je možné podat injekci do podkoží stehna. Při léčbě některých typů srdečního infarktu může být první dávka přípravku podána do žíly (intravenózně).

 

Pro lékaře:

Doporučení, indikace a dávkování LMWH jako kurz na internetových stránkách:
>> www.prolekare.cz/kreditovane-kurzy/doporuceni-indikace-a-davkovani-lmwh-106724
Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 - 2 kredity SLK, 2 body ČLnK

Scroll To Top