NDB production view

Aspen Česká republika

Aspen Česká Republika vznikl jako organizační složka zahraniční právnické osoby  29.10.2013.

Od srpna 2015 se firma přestěhovala na současnou adresu Na Pankráci 1638/43, Nusle, 140 00 Praha 4

Od 27. dubna 2018 je plný název společnosti:

Aspen Pharma Ireland Limited, organizační složka

IČO: 02249090

Naše hodnoty

values-commitment_02

Závazek

snažíme se překonat očekávání.

values-excellence

Excelence

snažíme se být profesionálně nejlepší jak jen dokážeme a chceme dosáhnout nejvyšší úrovně.

values-innovation

Inovace

neustále hledáme lepší způsoby práce a řešení.

values-integrity

Integrita

naše integrita není předmětem pro vyjednávání.

values-teamwork

Týmová práce

optimalizujeme výkon tím, že pracujeme na úkolech společně. Naše kombinované schopnosti přesáhnou možnosti jednotlivce.

Kontakty

Plán - mapa:

Na Pankráci 1638_43 – Mapy Google

Aspen Pharma Ireland Limited, organizační složka
Na Pankráci 1638/43
140 00 Praha 4
IČ: 022 490 90
DIČ:CZ683693278

 +420 222 559 557
  cz-info@aspenpharma.eu

Doprava

Metro :