Skip to content

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVOD O OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA TÉTO STRÁNCE

zavedli tuto politiku ochrany soukromí ("Politika ochrany osobních údajů"). Společnost APIL přijala tyto zásady ochrany soukromí v souladu s evropskými obecnými právními předpisy o ochraně osobních údajů („GDPR“) a místními zákony, aby Vám poskytla informace o tom, jak zpracovává (shromažďuje, používá, zveřejňuje, uchovává, sdílí a vymazává) a chrání osobní údaje. APIL je správcem osobních údajů ve smyslu platných zákonů o ochraně osobních údajů. Tyto webové stránky (dále jen "Stránky") vlastní a provozuje společnost Aspen Pharma Ireland Limited ("APIL"). APIL se vyznačuje jedinečnou podnikatelskou kulturou. Jsme zavázáni  vůči pacientům, zdravotníkům a obchodním partnerům, našim zaměstnancům a veřejnosti. Ochrana osobních údajů a respektování soukromí jsou základem tohoto závazku a politika ochrany osobních údajů je uvedena níže, aby napomohla ukázat tento závazek návštěvníkům stránek vlastněných APILem .

Z těchto důvodů jsme Webové stránky společnosti APIL je APILem řízený webový program, který APIL vlastní, schvaluje a / nebo zapojuje veřejnost jménem společnosti APIL.

Obecně můžete navštívit internetové stránky a prohlížet si je jako anonymní uživatel bez poskytování osobních dat. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, neposkytujte nám žádné informace a nepoužívejte tyto stránky.

Pojmy, které jsou používány v těchto Zásadách ochrany soukromí, jako jsou "my" a "naše"  znamenají APIL a přidružené společnosti.

VÝZNAM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

"Osobní údaje" jsou definovány v předpisech o ochraně osobních údajů platných ve vaší zemi. Zahrnuje veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Jedná se o osobu, která může být identifikována přímo nebo nepřímo odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátory (například adresy IP - pokud je lze použít k Vaší identifikaci) nebo na jeden nebo více faktorů specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Jednoduše řečeno, osobní údaje zahrnují údaje, které samy o sobě nebo spolu s jinými údaji, které máme, mohou být použity k Vaší identifikaci.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ O PŘEVÁDĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Jsme součástí skupiny Aspen Group, která vlastní databáze v různých jurisdikcích. Vaše osobní údaje můžeme převést do jedné z databází skupiny mimo Vaši zemi. Jiné země mohou mít odlišné zákony na ochranu osobních údajů než Vaše země, nebo nebudou mít žádné zákony na ochranu osobních údajů. Nemusí být z pohledu Evropské komise považovány za země s odpovídajícím zajištěním ochrany osobních údajů. I když země, do které se data převádějí, nepožaduje, abychom Vašim osobním údajům poskytli adekvátní ochranu dat, budeme se snažit zajistit, aby údaje převedené do databází Aspen Group v dané zemi, byly dostatečně chráněny.

KATEGORIE OSOBNÍCH DAT, KTERÁ MŮŽEME SBÍRAT, ÚČEL A PRÁVNÍ PODKLAD

Osobní údaje získané od Vás zahrnují následující:

Kategorie osobních dat Účel Právní podklad
Údaje o žadateli (např. jméno, životopis)  Zpracování těchto osobních dat je nutné pro administrativu náborového procesu v APIL, zahrnuje založení elektronické osobní složky uchazeče o zaměstnání, spravování žádosti a organizování pohovorů.  Zpracovávání je nezbytné pro uzavření smlouvy s Vámi, nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost
Kontaktní informace (např. jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mail,  informace o zaměstnání a profesi, pracovní pozice, telefon a fax  Správa a odpovědi na Vaše otázky. Plnění smluv a naše oprávněné  zájmy - je důležité, abychom mohli na vaše dotazy odpovědět.
Informace o prohlížení (IP adresa, informace z prohlížeče) Monitorování a vytváření statistických informací o používání našich platforem a analýze a zlepšení jejich funkčnosti. Naše oprávněné zájmy - musíme provést toto omezené rutinní sledování, abychom se ujistili, že naše webové stránky fungují správně, diagnostikujeme jakékoliv problémy s naším serverem a spravujeme naše stránky
Všechny informace Zřizování a prosazování našich zákonných práv a povinností a sledování s cílem identifikovat a zaznamenat podvodnou činnost
Dodržování pokynů orgánů činných v trestním řízení, jakéhokoli soudu nebo jinak, jak vyžaduje zákon
Pro naše všeobecné vedení záznamů a řízení vztahů se zákazníky
Řízení navrhovaného prodeje, restrukturalizace nebo sloučení některé nebo všech částí našeho podnikání, včetně reakce na dotazy od budoucího kupujícího nebo fúzující organizace
Řešení případných stížností nebo sporů
Plnění našich právních povinností jako správce

Naše oprávněné zájmy jako správce

 

Stručně řečeno, potřebujeme určité kategorie osobních údajů, protože to je nezbytné pro správu jakékoliv smlouvy s Vámi (kde je to relevantní). Některé další osobní údaje jsou zpracovány pro naše oprávněné zájmy v případech, kdy to nemá za následek předpojatost vzhledem k Vám.

ANONYMIZOVÁNÍ ÚDAJŮ A POUŽITÍ AGREGOVANÝCH INFORMACÍ

Osobní údaje můžeme převést na statistické nebo agregované údaje takovým způsobem, abychom zajistili, že z těchto údajů nebudete identifikováni nebo identifikovatelní. Tuto agregovanou formu dat můžeme použít k provádění průzkumu trhu a analýze, včetně vypracování statistického výzkumu a zpráv.

Zejména využíváme technologii ke shromažďování anonymních informací o používání tohoto webu.

Například:

 1. používáme technologii ke sledování, které stránky našeho webu si návštěvníci zobrazují. Používáme také technologii k určení, které webové prohlížeče používají naši návštěvníci. Tato technologie Vás osobně neidentifikuje, pouze nám umožňuje sestavovat statistiky o našich návštěvnících a o tom, jak naše stránky využívají.
 2. některé stránky tohoto webu mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné stránky. Můžeme použít technologii ke sledování toho, jak často jsou tyto odkazy používány a jaké stránky se naši návštěvníci rozhodnou zobrazit na našich stránkách. Znovu tato technologie vás osobně neidentifikuje - pouze nám umožňuje sestavovat statistiky o použití těchto hypertextových odkazů.

Tyto anonymní údaje používáme ke zlepšení obsahu a funkčnosti těchto stránek a k posouzení oblastí a subjektů, které přitahují zájem, abychom mohli podle toho soustředit naše aktualizace s využitím e-mailu (pro ty, kteří chtějí taková sdělení přijímat). To nám umožňuje lépe porozumět zájmovým oblastem návštěvníků stránek obecně, a tím zlepšit naše stránky a produkty a služby, které nabízíme.

COOKIES A ANALYTICKÉ NÁSTROJE

Na našich stránkách můžeme používat cookies. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které váš webový prohlížeč nechává na Vašem pevném disku, aby Vás poznal jako opakovaného uživatele našeho webu, sleduje, jak používáte naše stránky a cílenou reklamu. To umožňuje personalizovat určité aspekty Vaší návštěvy na našich stránkách. Informace shromážděné z cookies tímto způsobem se používají pouze souhrnně. Pokud nám návštěvník výslovně neposkytuje svou identitu, například registrováním na našich stránkách, poskytováním informací prostřednictvím online formuláře nebo zasláním korespondence z tohoto webu, neznáme identifikaci jednotlivých návštěvníků. Můžeme používat cookies k uložení předvolby; záznam informací o relaci; vyvíjet informace o preferencích a zájmech návštěvníků stránek; zaznamenat minulou aktivitu na webových stránkách s cílem poskytnout lepší služby při návratu na naše stránky; nebo přizpůsobit obsah webových stránek na základě informací, které jste dobrovolně poskytli.

Cookies, které používáme, lze rozdělit do čtyř kategorií:

 1. Nezbytné cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné, protože vám umožňují pohybovat se na našich webových stránkách a používat určité funkce, například k přístupu k zabezpečeným oblastem webu nebo k vyhledání informací. Bez těchto souborů cookies nemohou být poskytnuty některé služby, o které můžete požádat.

 1. Výkonné soubory cookies

Tyto soubory cookies mohou být použity ke shromažďování informací o tom, jak používáte naše stránky, například které stránky nejčastěji navštěvujete. Tyto soubory cookies neshromažďují informace, které vás identifikují. Tyto soubory cookies se používají pouze k tomu, abychom se dozvěděli, jak fungují naše webové stránky a zda se zlepšují.

 1. Funkční a profilové soubory cookies

Tyto soubory cookies mohou být použity k tomu, aby umožňovaly našim webovým stránkám ukládat informace o volbách, které vytvoříte, a poskytnout Vám více osobních funkcí. Můžeme také tyto cookies používat, abychom zajistili, že marketing a zkušenosti na místě jsou pro Vás relevantní. Informace, které tyto soubory cookies shromažďují, mohou být anonymní a nemohou sledovat aktivitu procházení na jiných webech.

 1. Reklamní cookies

Tyto soubory cookie mohou být použity k doručování reklam, které jsou pro Vás a Vaše zájmy relevantnější. Obvykle jsou s našimi svoleními umístěny prostřednictvím reklamních sítí.

Na našich stránkách používáme službu Google Analytics, webovou analýzu společnosti Google Inc. (Google). Služba Google Analytics používá soubory cookies, tj. textové soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují analýzu Vašeho využití webových stránek. Informace vygenerované cookies o Vašem používání tohoto webu jsou obvykle odesílány na server Google ve Spojených státech a uloženy tam. V případě aktivované anonymní IP adresy na této webové stránce však Vaše IP adresa byla dříve schválena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná adresa IP přenášena na server Google ve Spojených státech a zkrácena. Jménem vlastníka tohoto webu Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho využívání webových stránek, sestavování přehledů o aktivitách webových stránek a poskytne provozovateli webové stránky další služby, související s používáním webových stránek a internetu. Adresa IP zaslaná z Vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics není sloučena s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit vhodným nastavením softwaru prohlížeče; avšak v tomto případě si prosím uvědomte, že nebudete moci plně využít všechny funkce nabízené touto stránkou. Kromě toho můžete zabránit shromažďování a zpracování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s používáním webových stránek (včetně Vaší IP adresy), stahováním a instalací prohlížeče plug-in z následujícího odkazu: http: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

Na našem webu používáme službu Google Analytics s rozšířením "anonymizeIP ()", přičemž adresy IP jsou před dalším zpracováním zkráceny, aby bylo možné vyloučit přímá přiřazení k osobám.

Cookies můžete zakázat pomocí nastavení prohlížeče. Informace o tom, jak zakázat soubory cookies, naleznete v nápovědě prohlížeče. Upozorňujeme, že pokud zakážete soubory cookies, některé funkce našeho webu nemusí fungovat správně.
Zveřejnění vašich osobních údajů třetím osobám

Zpřístupnění Vašich osobních údajů třetím osobám

 

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám, mimo jiné, včetně následujících:

 1. v rámci naší skupiny společností pro účely použití popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů;
 2. třetím stranám, které nám poskytují služby a pomáhají nám a naší skupině společností řídit naše podnikání. Například někdy může třetí strana mít přístup k Vašim osobním údajům za účelem podpory naší informační technologie;
 3. našim právním a jiným profesionálním poradcům;
 4. pokud je to nutné k dodržení zákonných požadavků, k ochraně životně důležitých zájmů, k ochraně bezpečnosti nebo integrity našich databází nebo k těmto stránkám, k přijetí opatření v rámci právní odpovědnosti;
 5. regulačním orgánům, soudům a vládním orgánům, k dodržování právních předpisů, právních nebo regulatorních požadavků a požadavků státních orgánů

 

BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Snažíme se používat příslušná technická a fyzická opatření k ochraně osobních údajů, která jsou přenášena, uchovávána nebo jinak námi zpracovávána před náhodným nebo neoprávněným zničením, ztrátou, změněním, neoprávněným zpřístupněním nebo přístupem v souvislosti s naší webovou stránkou. Tato opatření zahrnují počítačové zabezpečení a bezpečné soubory a nástroje. Naši poskytovatelé servisu jsou pečlivě vybíráni a je od nich požadováno, aby užívali příslušná ochranná opatření. V některých oblastech používá APIL k ochraně přenosů údajů průmyslové standardy SSP-šifrování. Nejnovější prohlížeče podporují úroveň ochrany potřebné k používání těchto oblastí.

Zejména se snažíme zavádět příslušná technická a organizační opatření k zajištění příslušné úrovně bezpečnosti s ohledem na riziko, včetně: (a) pseudonymizace (tak, že údaje jsou odděleny od identifikátorů tak, že spojení k určité identitě není možné bez dodatečné informace která je uchovávána odděleně)  a zašifrování; (b) zajištění trvalé důvěrnosti integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb používaných ke zpracování Vašich osobních údajů, (c) zajištění schopnosti obnovit dostupnost a přístup k osobním údajům v případě fyzické nebo technické mimořádné události včas; a (d) zajištění postupu pro pravidelné testování, vyhodnocování a ohodnocování účinnosti technických a organizačních bezpečnostních opatření.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ NEBO KRITERIA UŽÍVANÁ K URČENÍ DOBY UCHOVÁVáNÍ

Vaše osobní údaje uchováváme do dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který byly shromážděny, jak je popsáno výše.

Kritéria, která používáme pro určení doby uchovávaní Vašich osobních údajů, zahrnují následující:: (i) Uchování pro případ dotazů. Osobní údaje budeme uchovávat po přiměřenu dobu poté, co vztah mezi námi skončil (do 6 měsíců); (ii) Uchovávání v případě stížností. Osobní údaje budeme uchovávat po dobu, během níž byste mohli právně vznést vůči nám žalobu (to znamená po dobu 10 let) pokud jsme s Vámi uzavřeli smlouvu a v jejím rozsahu; (iii) Uchovávání v souladu právními a regulatorními požadavky. Budeme zvažovat, jestli potřebujeme uchovávat Vaše osobní údaje i po lhůtách popsaných v bodě (ii) z důvodu právních nebo regulatorních požadavků

Jestliže bude Vaše žádost o zaměstnání úspěšná a Vy budete zaměstnáni v APIL, Vaše osobní údaje budu převedeny do Vaší osobní složky a budou zpracovávány za účelem zaměstnání. Jestliže Vaše žádost o zaměstnání nebude úspěšná, budeme uchovávat Vaše osobní údaje po dobu, která je v souladu s příslušným právem, počínaje oznámením, že Vaše žádost nebyla úspěšná.

Pokud si přejete další informace o naší praxi uchovávání Vašich h údajů, prosím kontaktujte nás (viz níže “Kontakty“)

 

VAŠE PRÁVA  PODLE ZÁKONŮ O OCHRANĚ DAT

Máte různá práva podle právních předpisů o ochraně osobních údajů ve Vaší zemi. K těmto právům patří: právo požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás uchováváme; právo na opravu včetně požadavku na opravu nepřesných osobních údajů; právo požadovat omezení týkající se zpracování, které se vás týká, nebo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, právo požadovat vymazání Vašich osobních údajů, pokud již není nutné, abychom si je uchovali; právo na přenositelnost dat, včetně získání osobních údajů v běžně používaném strojově čitelném formátu za určitých okolností, např. pokud je naše zpracování založeno na souhlasu; správný předmět automatizovaného rozhodování včetně profilování (pokud existuje), které má pro Vás jako jednotlivce právní nebo významný vliv; a právo odvolat svůj souhlas k jakémukoli zpracování, pro které jste tento souhlas předem dali. Můžete také podat stížnost u dozorčího orgánu v zemi vašeho bydliště.

Pokud chcete vykonávat kterékoli z těchto práv, podívejte se na "Kontakty"

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Tyto stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na weby, které nejsou námi provozovány. Tyto hypertextové odkazy jsou k dispozici pro Vaše pohodlí, jen jako odkaz a neznamenají žádnou podporu činnosti webových stránek třetích stran nebo jakákoli sdružení s jejich operátory. Tyto webové stránky nekontrolujeme a neneseme zodpovědnost za jejich údaje nebo zásady ochrany osobních údajů. Naléhavě Vás vyzýváme, abyste přezkoumali veškeré zásady ochrany soukromí zveřejněné na webových stránkách, které jste navštívili před použitím takových internetových stránek nebo před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů.

AKTUALIZACE A ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ

Můžeme se rozhodnout změnit tyto zásady ochrany osobních údajů. Pokud je změna zásadní nebo by Vás mohla ovlivnit, poskytneme vám aktualizovanou verzi Zásad ochrany soukromí.

Doporučujeme pravidelně kontrolovat obsah těchto zásad ochrany osobních údajů.

KONTAKTY

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se našeho dodržování těchto Zásad, nebo pokud byste chtěli vznést nějaká doporučení nebo komentáře ke zlepšení kvality naší politiky ochrany soukromí, prosím napište nám na

e-mail: inforequests@ie.aspenpharma.com

Existují smluvní podmínky spojené s používáním a prohlížením těchto stránek. Zde si prosím přečtěte tyto smluvní podmínky www.aspenpharma.eu/terms-of-use/

Nezapomeňte do své korespondence uvést svou e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Případně napište na:

Attn: The Office Manager
Aspen Pharma Ireland Limited
1 George’s Quay Plaza
Dublin 2
Ireland

Tel.: +353 1 791 7000

Poslední aktualizace: 25.5. 2018

 

 

 

Scroll To Top