Skip to content
banner-terapie

Onkologie a imunologie

Společnost Aspen dodává na trh v ČR v rámci svého porfolia pro onkologii léčivé přípravky z těchto skupin:

1) Cytostatika a imunomodulační léčiva, alkylační látky

Bifunkční alkylační činidlo znamená, že ve své molekule obsahuje dvě 2- chlorethylové skupiny, z nichž každá je schopna tvorby reaktivního intermediátu typu karboniového iontu.

Vzhledem k tomu má schopnost alkylovat (navázáním alkylové skupiny na dusíkový atom v poloze 7 guaninu) dvě guaninové báze v DNA.

Je-li první alkylovaný guanin součástí jednoho řetězce DNA a druhý alkylovaný guanin součástí sousedního řetězce DNA, vytvoří se mezi oběma řetězci DNA pevná příčná kovalentní vazba, která zabrání oddělení řetězců při replikaci DNA, čímž se zastaví buněčné dělení.

Jiná látka, která působí jako bifunkční alkylační činidlo a kromě toho, že interferuje s replikací DNA, vyvolává buněčnou apoptózu nahromaděním cytosolového p53 a následnou aktivací promotéru apoptózy (Bax).

2) Cytostatika, antimetabolity, analogy purinu

Přípravek se chová jako purinový antimetabolit.

Intracelulárně je aktivován na nukleotid a jeho metabolity inhibují biosyntézu purinů de novo a interkonverze purinových nukleotidů.

Je také inkorporován do nukleových kyselin a tvrdí se, že jeho inkorporace do deoxyribonukleové kyseliny přispívá k cytotoxickým vlastnostem.

3) Cytostatika, alkylsyulfonát

Přípravek se využívá k dlouhodobé regulaci počtu leukocyte u hematoonkologických onemocnění jako je chronická myeloidní leukemie, polycythaemia vera, primární trombocytemie a myelofibróza a přípravná léčba před transplantací krvetvorných progenitorových buněk
Třebaže onemocnění přímo nevyléčí, účinně snižuje celkovou granulocytární hmotu, zmírňuje symptomy onemocnění a zlepšuje klinický stav pacienta.

Scroll To Top